Genel Kayıt ve Koşullar

Genel Kayıt ve Koşullar

Genel Kayıt ve Koşullar AUTOonline Bilgi İşlem Ltd. Şti'ye ait Genel Kayıt ve Koşullar (2006 Ağustos'dan itibaren)

 

1. Bölüm: Genel Hükümler

 

Madde 1: Önsöz

1. Belirtilen kayıt ve koşullar, AUTOonline Otomotiv Bilgi İşlem Ltd. Şti. (‘AUTOonline’) ile hasarlı araçların pazarlaması (Kalan Değer Borsası), ayrıca filo araçlarının satışına (filo pazarlama platformu) dâhil olan kullanıcılar için AUTOonline tarafından oluşturulmuş internet platformu arasındaki iş ilişkilerinin temel prensiplerini ortaya koyar. Hem ‘Kalan Değer Borsası’ hem de ‘Filo pazarlama platformu’ müteakiben ve beraberce ‘platformlar’ olarak anılabilirler.

2. Platformların kullanıcıları ve AUTOonline arasında mutabık olunmuş katılım kurallarına ilave olarak, bu kayıt ve koşullar, 'Kalan Değer Borsası' veya 'Filo pazarlama platformu' kullanımından ve uygun alıcı ile satıcı arasındaki sonuçlandırmadan herhangi bir satış sözleşmesine de uygulanabilir olan ileri hükümleri içerir. (‘kullanılmış araç satış kontratı’)

3. Zıt veya bütünleyici kayıt ve koşulları birbirinden ayırmak, AUTOonline açıkça yazılı olarak kabul etmeden, sözleşmede bir bölüm oluşturamaz. İşbu, AUTOonline, sözleşme taraflarının kendi kayıt ve koşullarını ibraz eden herhangi bir karşı taahhüde açık bir şekilde karşı çıkar.

4. Platform kullanıcıları ve herhangi diğer potansiyel sözleşme tarafları, platformlara kayıt yaptırırken, bu Kayıt ve Koşulları okuduklarını ve kabul ettiklerini taahhüt ederler.

 

Madde 2: AUTOonline’ın sattığı ürünlere göre yasal konumu

1. Sözleşmeli taraflar, platformlarda satışa sunulan araçların, aksesuarların ve diğer ürünlerin, AUTOonline mülkiyeti’nde olmadığını kabul ederler.

2. AUTOonline, detaylarla anlatılmış olan bu Kayıt ve Koşulların hiçbir prosedüründe, araç satış sözleşmeleri, aksesuarlar ve platformda sunulan diğer ürünler için ortak koşulamaz. Eğer AUTOonline satıcı ile açıkça mutabık olmadıysa, AUTOonline kendi adı altındaki araçların satın alımı veya satışı hakkında beyanatta bulunamaz. Bununla beraber AUTOonline, ilgili araç sahibi adına, satış sözleşmesini sonuçlandırmak için yetkilendirilebilir. AUTOonline ayrıca, kendi adına satın alım ücretlerini toplamak için, uygulanabilir olduğunda, platformlar aracılığı ile satılmış bir aracın satış fiyatının düzeltilmesinde kendi adına harekete geçebilmesi için veya satıcı adına, alıcı ile birlikte, satıcının satış sözleşmesini feshetmek için yetkilendirilebilir. AUTOonline ilgili satıcıdan kendisine bu yönde yetki verildiği noktada, alıcı ile hemen irtibata geçilip, bilgilendirilecektir.

3. AUTO online, ihaleye sunulan araçların veya eşyaların hiçbir zaman sahibi olmadığı gibi, bu araçların beyan ve koşulları hakkında da hiçbir sorumluluk kabul etmez. AUTO online bu araç veya eşyaları hiçbir teknik ve görsel denetime tabi tutamaz. Araç ve eşyaların durumlarının açıklanması, tamamen araç sahibi tarafından verilen bilgiler üzerine oturtulmuştur.

 

Madde 3: Pazarlama platformuna giriş ücreti, fesih ve iptal işlemleri

1. Platformlara, yalnızca AUTOonline’da yazılı kaydı bulunan ticari alıcılara giriş izni verilir.

a) Kalan Değer Borsasının sağladığı yarar, alıcının kapasitesine bağlı olarak, sadece lisanslı otomobil hurdacıları, garajlar, araç dağıtıcıları ve otomotiv tüccarları için ayrılmıştır.

b) Filo pazarlama platformunun sağladığı yarar, satıcının kapasitesine bağlı olarak, her çeşit filo uzmanına (bankalar, araba üreticileri, ithalatçılar, leasing şirketleri, şahıs filo şirketleri, piyasa otoriteleri) ve ayrıca resmi alıcılara açıktır.

2. Platformlara katılım hususi bir uygulamadır ve AUTOonline onayı gerektirir. AUTOonline, bilgiyi daha sonraki bir aşamada görüntüleme ve katılım için gerekli bir uygulamayı hiçbir neden belirtmeden geri çevirme veya daha önceden kabul edilmiş bir katılımı feshetme hakkını taşır. Katılım aşağıdaki nedenlere bağlı olarak feshedilebilir.

- Bu kayıt ve koşulların hükümlerinin ihlali (Kalan Değer Borsası kullanıcılarının; alıcıların hasarlı araç reklamı yapan satıcılar veya alıcılar adına hasarlı araçların reklamını yapan satıcılar kullanması dolayısı ile Kısım 3 (1a) da ki hükümlerin ihlali)

- Kalan Değer Borsasını kullanan alıcıların veya filo pazarlama platformunu kullanan satıcıların, kasti ve ihmalkar nedenlerle, yanlış veriler kullanarak reklam yapmasi

- Katılım bedelinin ödenmesinin 2 haftadan çok geciktirilmesi Repeated delays in the processing, especially delivery, payment and collection of the vehicles and items sold through the platforms,

- İşleyişte, platformlar aracılığı ile satılan ürünlerde ve araçların bir araya getirilişinde, özellikle dağıtım ve ödeme alanında, tekrarlanan gecikmeler.Misuse of user ID and/or password,

- Katılım yeterliliklerindeki yokluk ve eksiklikler

- Kullanıcı adının ve/veya şifresinin suistimali

- Özellikle platformlardaki ticaretin doğruluğu ve dürüstlüğü adına, AUTOonline’ın çıkarlarının etkilendiği yerde, bir 3. kişinin haklarının ihlali

- İflas işlemlerinin başlatılması veya yetersiz mal varlığı ve işletmenin durması nedeni ile bu işlemlerin başlatılmasının reddi

- Pazarlama platformunun kastedilen amaçlar çerçevesi dışında kullanımı

- AUTOonline’a direkt ve endirekt rekabet yaratacak pazarlama platformunun kurulumu ve kullanım

- AUTOonline bu Kayıt ve Koşulların ihlali durumunda, zarar iddiasında bulunma hakkını açıkça muhafaza eder.

3. AUTOonline platformlarından, sadece 1 kereye mahsus alıcı veya satıcı olarak faydalanmak isteyen kullanıcılar, rıza tebliğlerinden sonra 2hafta içerisinde yazılı olarak AUTOonline ile yaptıkları kullanım antlaşmasını ve bu Kayıt ve Koşullara olan rızalarını feshedebilirler. Bu, AUTOonline Otomotiv Bilgi İşlem Ltd. Şti., Burhaniye Mah., Abdullahağa Cad., No:12, Kat:2, Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresine gönderilecek yazılı bir uyarı yahut info@autoonline.com.tr adresine gönderilecek e-posta uyarısını gerektirmektedir. Dakik bildirim, fesih işlemi için bulunan zaman sınırlaması ile gereken uyum için yeterlidir. Zamanında beyan edilmiş bir fesih işlemi için, kullanıcı, kullanım antlaşması yahut bu Kayıt ve Koşullara rıza beyanatı tarafından yükümlendirilemez. Bununla birlikte, bu fesih hakkı, araçların AUTOonline platformunda reklamı yapıldığı takdirde geçersiz sayılır.

4. Kullanıcı kullanım antlaşmasını herhangi bir vakitte iptal edebilir. Bu tür iptaller, AUTOonline Otomotiv Bilgi İşlem Ltd. Şti., Burhaniye Mah., Abdullahağa Cad., No:12, Kat:2, Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresine gönderilecek yazılı bildiri ile yahut info@autoonline.com.tr adresine e-posta yolu ile iletilir.

5. AUTOonline bu kullanım antlaşmasını, ay sonunda 14 gün geçerliliği olan bir bildiri yollayarak, herhangi bir zamanda ve yazılı olarak iptal etmek ile yetkilendirilmiştir.

 

Madde 4: Kullanıcı kullanım hakları

1. Kalan Değer Borsasına veya filo pazarlama platformuna giriş izni olmak şartı ile; kullanıcı, gerekli bilgisayar programları kullanımı veya yetkili olduğu bölümler dâhilinde ki ilgili internet sitesine giriş için donatılmıştır. Bununla birlikte kullanıcı için, karşılıklı iş ilişkilerinin süreci ve AUTOonline hizmetlerinin doğru kullanımı açısından sınırlandırılmış, devrolunamaz ve kısıtlanmış kullanım hakları tayin edilmiştir.

2. AUTOonline’a yazılı bir izin ile başvurulmadan; AUTOonline kullanıcı adı ve giriş bilgilerinin 3. kişilere aktarılması kesinlikle yasaktır; herhangi bir ihlal kullanıcının platformlardan acilen çıkarılması sonuçlanacaktır. AUTOonline ayrıca, böyle durumlarda zarar beyanında bulunma hakkını barındırır. Her kullanıcı, kendi giriş bilgilerinin gizliliğinden emin olma sorumluluğu taşır. Bu hususta, kullanıcı, bilgilerinin çalınması veya kaybı durumunda AUTOonline’a tamamen sorumludur.

3. Kullanıcı hakları, kasıtlı kullanım ile uyumlu olarak, AUTOonline tarafından sağlanan hizmetlerin kullanımı ile sınırlandırılmıştır.

4. AUTOonline telif hakkı için veya diğer tescil hakları için hak varsayamaz. Bu genellikle, bütün şimdiki ve gelecek teklifleri, bilgisayar programlarını, ilgili evrak ve yönergeleri içerir.

5. AUTOonline logosu ve ortak iddia olan ‘Her araç kazanır.’ sadece AUTOonline’ın öncelikli yazılı antlaşması ile ve belirtilmiş sınırlar çerçevesinde kullanılabilir. 6.AUTOonline mümkün olan maksimum sistem güvenliğini sağlamak için çabalamaktadır. Bununla birlikte, kullanıcıların platformlardan faydalanma yetkileri teknolojinin mevcut düzeyine göre kısıtlanmıştır. Buna ilaven, özellikle sunucu üzerindeki ve AUTOonline tarafından kullanılan bilgisayar programlarındaki bakım işleri esnasında, aksamalar ve sistem hataları oluşabilir. Bu yüzden AUTOonline, sunucunun güvenliğinden emin olmak için veya bakım işlerini sürdürebilmek için gerekli olan yerlerde hizmetlerini zaman zaman sınırlandırabilir. Böyle durumlarda, AUTOonline platform kullanıcılarının meşru çıkarlarını göz önünde bulundurmaya çaba harcayacaktır. ( bakım işlerini olağan, ana çalışma saatleri dışına alarak veya AUTOonline tarafından önceden ve uygun biçimde kullanıcılara haber verilerek.) Öngörülmemiş bir sistem hatası durumunda, AUTOonline sistem hataları ile başa çıkma prensipleri ayrıca uygulanır. Bununla birlikte, yukarıdaki hükümler, bölüm 15’te belirtilen AUTOonline’ın yükümlülüklerinin sınırlanmasını etkilemez.

 

Madde 5: Fiyatlar

Kalan Değer Borsası ve/veya filo pazarlama platformunun kullanımı, münferit fiyat listesindeki kullanım harcının ödenmesine bağlıdır. Kullanıcılar, o gün geçerli olan fiyatlar artı o esnada geçerli olan ilgili kanuni vergiler olarak ücretlendirilir.

 

Madde 6: Ödeme

1. Aksi takdirde anlaşmaya varılmadığı sürece, AUTOonline tarafından işlenen bütün faturalar, hiçbir kesintiye uğramadan, fatura tarihinden itibaren 14 gün içerisinde ödenmelidir. Geç ödeme durumunda, konu ile ilgili kanuni hükümler devreye girer.

2. AUTOonline tarafından işlenen bir faturaya itiraz durumunda, bu itirazlar yazılı olarak beyan edilmeli ve ilgili adrese gönderilmelidir.

3. Kullanıcılar sadece, eğer bu iddialar ihtilafsız ortaya atıldıysa ve tartışmasız gündeme geldiyse, AUTOonline’a karşı tersine iddialar sunmak ile yetkilendirilmiştir.

 

2. Bölüm: Kalan Değer Borsası ve filo pazarlama platformu tarafından kullanılan prosedürler

 

Madde 7: Genel prosedür kuralları

1. Alıcı veya satıcı, AUTOonline ile yapılan sözleşmeli anlaşmaya bağlı olarak, araçları, aksesuarları, parçaları veya diğer ürünleri platform üzerinden satış için sunar ve sonraki hükümlere bağlı olarak pazarlama prosedürü üzerinde kullanılmasına karar verir. (ihale sistemi, açık arttırma sistemi, sabit fiyat sistemi.) AUTOonline, alıcının amilini kabul etme yükümlülüğünün haddine bağlı olarak, cf. section 164 (3) German Civil Code (BGB), filo pazarlama platformu prosedürünün bir parçası gibi, alıcı ve satıcı tarafından işlenmiş beyannameleri kabul edebilir.

2. Alıcı ve satıcı, araçlar ve satışı sunulan diğer ürünler için tam ve doğru detayları zamanında teslim etme garantisi verir; bütün bu detaylar ürün pazarlanmadan önce AUTOonline’a gönderilebilir. Ortaya konulan detaylar ayrıca, trafiğin mühendislik bağlantılı özelliklerini içermesi gerektiği gibi, herhangi mevcut eksiklikleri de içermelidir. (teknik ve görsel) AUTOonline, alıcı ve satıcı tarafından sunulmuş detaylar hakkında hiçbir sorumluluk taşımaz.

3. Uygun olmayan araç tanımlama bağlantıları veya teklif verme yahut araç satış bağlantıları içerisindeki alıcı veya satıcı tarafından fazladan bir yaptırımdaki itaatsizlik dolayısı ile, üçüncü bir partinin AUTOonline’a karşı iddialar ortaya attığı noktada, alıcı veya satıcı, AUTOonline’ın bu iddialara karşı doğan tüm zararını geri ödemeyi kabul eder.

4. Kayıtlı teklif sahipleri, pazarlama platformuna giriş yaparak ihale devrelerini ve/veya açık artırma tarihlerini görebilirler. Teklif sahipleri, AUTOonline veya yükümlü bir 3. parti tarafından uygun bir biçimde(e-posta, telefon, faks) işlenen ilave bildirileri önceden kabul eder.

5. Eğer en yüksek teklifi veren katılımcı, teklifinin geçersiz olduğu iddiasında bulunursa-iddiayı kanıtlamanın mesuliyeti o kişiye aittir- satıcı; bu beyanı geçersiz teklif kabul etmek ile ve aracı veya ürünü bir sonraki en yüksek teklifi veren alıcıya satışa sunmak ile veya aracı yeni bir alıcıya satışa sunmak ile yetkilendirilmiş fakat mecbur bırakılmamıştır. Anlaşmazlıklar durumunda, en yüksek teklifi veren bir sonraki alıcının teklif zamanının uyumu göz önünde tutularak, kabul edilmiş olan en yüksek teklif geçerli sayılır.

6. Kaza geçirmiş hasarlı araçlar ayrı ayrı işaretlenebilir. Sağlanabilecek en yüksek satış fiyatına ulaşmak için, AUTOonline satıcıya, bağımsız bir uzman tarafından aracın durum açıklamasının düzenlenmesini ilaveten tavsiye eder.

 

Madde 8: AUTOonline’da kullanılabilen yöntemler

Prensip itibariyle ihale düzenleyen veya satıcı seçilen yöntem sonucu ortaya çıkan koşullar aksini gerektirmediği takdirde Genel Şartlar ve Koşullarda açıklanan üç satış yönteminden birini seçebilir, -kapalı ihale, açık arttırma veya sabit fiyat -. Satış kontratı sadece niyet belirtilmesi ile tamamlanmaz. Hasarlı araç ve filo 2. el araçlar için aksi belirtilmediği takdirde kullanılan standart yöntem kapalı ihale yöntemidir

 

Madde 8a: Standart durum: Kapalı ihale yöntemi

1. Kaplı ihale yöntemi kullanıldığında ihale düzenleyen veya satıcının isteği doğrultusunda AUTOonline girilen araçların ihale kapanma tarihini belirler. İlgilenen sistem kullanıcı sunulan dosyaları inceler ve ilgilendiği araçlara teklif verir. Kullanıcının verdiği alım teklifleri satış yönünden bağlayıcıdır.

2. İhale süresinin dolmasından sonra satıcı/ihale düzenleyen alınan teklifleri öğrenmek için arayabilir. Satıcı/ihale düzenleyen alınan sonuçları not alır. İkinci el satış kontratı satıcı/ihale düzenleyen belirtilen değeri inceleyip kabul edip bunu resmi olarak bildirmeden sonlandırılamaz. Satıcı/ihale düzenleyenin belirlenen ihale bedelini kabul etme zorunluluğu yoktur.

 

Madde 8 b: Açık arttırma yöntemi

1. Açık arttırma yöntemi kullanımında satıcı/ihale düzenleyen aracı uygun platform üstünde ihale bitiş tarihi ve istenirse rezerv fiyat belirleyerek ihaleye koyar. Sadece aracı platforma koymakla satıcı/ihale düzenleyen ihale sürecinin sonunda, rezerv fiyatın aşılması ve teklif verenin satıcının koymuş olduğu ilave koşullara uyması durumunda aracını en yüksek teklife satmayı önceden kabul etmiş sayılır.

2. İhale yönteminde farklı olarak ilgilenen kullanıcılar diğer kişilerin tekliflerini görüntüleyebilir ve daha yüksek teklif girebilirler. Girilen yeni en yüksek teklif diğer teklifi geçersiz kılar ve süreç ihale bitiş tarihine kadar bu şekilde devam eder.

3. Açık arttırma bittiği andan itibaren, ihale bitiş tarihi veya satıcı tarafından ihalenin erken bitirilmesi, ihalesi yapılan aracın satış kontratı satıcı ile 2. Bölüm’de belirtilen şartları sağlayan en yüksek teklif sahibi arasında sonlandırılmış olur.

 

Madde 8 c: Sabit Fiyat Yöntemi

1. Sabit fiyat yöntemi kullanıldığında satıcı/ihale düzenleyen bağlayıcı bir fiyat ve teklif verenin sağlaması gereken isteğe bağlı ilave şartları belirler. Satıcı bu koşulda bu aracı belirlediği fiyata ve koşullara uyan, alıcıya satacağına dair bağlayıcı bir taahhütte bulunmuş olur.

2. Bu yöntemde alıcı satıcının belirlediği koşul ve fiyatı kabul eder ve doğru ikona basar.

 

Madde 9: Hasarlı araç satışı için özel kurallar

1. Hasarlı araç ihalesinde ihale düzenleyen sadece kapalı ihale veya açık arttırma yöntemini seçebilir. Açık arttırma sistemi sadece araçların parçalarında değişiklik yapabilen satıcılara sağlanır. Bu yöntem alıcılar tarafından ihaleye çıkarılan (ticari araçlar) için uygulanamaz. İhale düzenleyen, platforma konulan aracı düzenleyemediği durumda sadece kapalı ihale yöntemini kullanabilir.

2. Kapalı ihale yöntemi kullanıldığı durumlarda alıcı verdiği teklifin aracın ihelesinin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün süreyle geçerli olduğunu kabul eder.

3. Alıcılar tarafında sisteme konulan araçlar en fazla 4 hafta süreyle sistemde yer alacaktır. Bu araçlar ticari araç olarak işaretlenerek diğer alıcılara sunulur.

 

Madde 10: Filo araçları pazarlama platformu için özel kurallar

1. Filo araçları için ihale platformunu kullanırken satıcı, kapalı ihale, açık arttırma veya sabit fiyat yöntemlerinden birisini seçebilir. Aksi açıkça belirtilmediği takdirde kullanılan standart yöntem kapalı ihale yöntemidir.

2. Kapalı ihale yöntemi ile alıcı daha uzun bir sure taraflarca kabul edilmediği takdirde ihale sonundan itibaren 3 işgünü süresince vermiş olduğu geçerli olduğunu kabul eder. Bu 3 günlük süre hesaplamasında Cumartesi günleri işgünü olarak kabul değerlendirilmez.

3. Satıcı profilinde araçlarını filo araçları ihale platformunu kullanan tüm alıcılara veya kendi seçtiği bir alıcı grubuna ihaleye açabilir Satıcı AUTOonline’a en azından 2 dijital fotoğraf (aracın hasarlı olması durumunda bir tanesinin aracın hava yastıklarının patlamış veya patlamamış olduğunu gösterecek şekilde çekilmiş en az 4 dijital fotoğraf) ve aracın şu anki durumu ve araç bilgilerini içeren(ruhsat tarihi, şasi no vb) detaylı bir dokümanı dijital ortamda (Excel veya Word dosyası) sağlamakla yükümlüdür.

4. Satıcı AUTOonline ve alıcıya aracın üzerinde 3. kişilerin hakkı bulunmadığını garanti eder. Bunun dışında satıcı bu aracı gerçek sahibi olarak veya gerçek araç sahibi tarafından satış yetkisi verilmesi suretiyle teklif karşılığı serbestçe satacağının garantisini vermekle yükümlüdür.

5. Kontratın sonuçlandırılmasından sonra alıcı 5 işgünü içerisinde aracı teslim almak ve ödemeyi yapmakla yükümlüdür. Eğer alıcı AUTOonline tarafında satıcı adına ödemenin.

6. AUTOonline’a yapılması yönünde bilgilendirildiyse anlaşılan satış fiyatı, satıcının yetkili aracısı olan AUTOonline’a ödenir.

 

Madde 11: AUTOonline üzerinde gerçekleşen satış işlemleri ile fiili araçların teslimatı

Yukarıda belirtilen koşullarda bir satış kontratı sonuçlandırıldığında, alıcı masraflar kendisine ait olmak kaydıyla aracı gecikmeden en fazla kontrat tarihinden itibaren 1 hafta içinde teslim almakla yükümlüdür. Üye satıcıların herzaman aracın kendi parklarından en kısa sürede alınması talepleri nedeniyle AUTOonline bu süre zarfında alıcı adına aracı teslim almaya ve anlaşılan ihale bedelini satıcıya ödemeye yetkilidir. Bu durumda alıcı gecikmeksizin bu aracı AUTOonline’dan masraflar kendine ait olarak teslim almak ve AUTOonline’ın karşıladığı ihale bedelini ve oluşan tüm diğer masrafları karşılamak zorundadır.

 

3. Bölüm:  el araç satış kontratları

 

Madde 12: Garanti Kapsam dışı Hükmü

Platformda ihale edilen araçlar kullanılmış araçlar olup, ticari alıcılara sunulmaktadır. İlgili satıcı/ihale düzenleyen aksini araç ile ilgili belirtmediği takdirde ihale edilen tüm araçlar garanti kapsamı dışındadır. Bununla birlikte bu koşul satıcının isteyerek veya ihmali sonucu oluşan malzeme, üretim hatası sonucu oluşan hasarlar veya ölüm- sakatlığa sebep olan hasarlar ile ilgili tazminat sorumluğunu ortadan kaldırmaz.

 

Madde 13: Film kaplamaların sökülmesi ve ruhsatın yenilenmesi

Alıcı aracın ruhsatını masrafları kendisine ait olmak üzere kontrat tarihinden itibaren 3 işgünü içinde üzerine almakla yükümlüdür. Gerekli hallerde alıcı aracın üzerinde bulunan tüm yazıları, (örn. film kaplama) bu süre içerisinde ve masrafları kendisine ait olacak şekilde kaldırmakla yükümlüdür. Satıcı tarafında talep edilmesi durumda alıcı işlemi yaptığına dair geçerli kanıt sunmakla yükümlüdür.

 

4. Bölüm: Son hükümler

 

Madde 14: Veri koruma

İhale platformunda kullanılan prosedürler ve veri yönetimi, veri koruma düzenleme yönetmeliğine uygun olarak yapılmaktadır. Kullanıcılar girdikleri tüm verilerin ve verdikleri tekliflerin, veri koruma yönetmeliğine uygun şekilde profesyonel bir şekilde saklandığı ve gerekli durumlarda kullanıldığını bilir ve kabul ederler. Platform kullanıcıları ve AUTOonline taraf gözetmeksizin tüm verileri en yüksek derece güvenlik ve gizlilikte değerlendirir ve buna göre davranır.

 

Madde 15: Yükümlülükler

1. AUTOonline, kullanıcılar tarafından girilen verilerin doğruluğu, tamlığı veya kullanılabilirliği hakkında hiçbir yükümlülük taşımaz. Aynı şekilde AUTOonline satıcılar tarafından fax yolu ile gönderilen resimlerin kalitesi ile ilgili olarak da sorumlu değildir.

2.Bununla birlikte AUTOonline taraflar arasında kendileri tarafından detayları sisteme girilen satış kontratları ile ilgili herhangi bir yükümlülük taşımaz. Bu nedenle AUTOonline Garanti kapsam dışı hükümlerinin yasal geçerliliği ile ilgili olarak da madde 12’de belirtilen bireysel dosyalarda hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

3. AUTOonline’ın telafi bedelleri için olan sözleşmeli ve kanuni yükümlülükleri, büyük ihmal sonucu ve kasıtlı olarak meydana gelen hasarlar ile sınırlandırılmıştır. Sözleşmenin temel ihmalkarlıktan dolayı çiğnenmesi durumunda, AUTOonline’ın yükümlülükleri tahmini ve umumi hasarlara göre sınırlandırılmıştır.

4. Yukarıda belirtilen yükümlülük ihraçları ve kısıtlamalar, AUTOonline’ın açıkça kabul ettiği yükümlülükler için, hasarın can ve sağlık kaybına neden olabilecek bir durumda meydana geldiği yerde veya zorunlu kanuni düzenlemelerin yapıldığı noktada, uygulanamaz.

 

Madde 16: İşin ve yetkilerin mevkii

1. AUTOonline Otomotiv Bilgi İşlem Ltd. Şti. ve platform kullanıcıları arasındaki bu kayıt ve koşullar ile bütün kanuni ilişkiler Türk Hukuku tarafında yönetilebilir. Birleşmiş Milletler kurultayının, Uluslar arası ürün satışı sözleşmeleri üzerinde ki herhangi talepleri dahil edilmemiştir.

2. AUTOonline mülkiyeti altında olan hizmetlerin verildiği mevkii İstanbul’dur (Türkiye). İstanbul ayrıca, ticari kayda giren tüccarlar ile iş ilişkilerinden doğan herhangi bugün ki ya da gelecek iddialara muhatap olacak özel mevkii konumundadır; buna çekler ve ticari faturalar da dahildir. Aynı iş mevkiine, eğer müşteri genel yurtiçi yetkilerine konu değil ise, ikamet mevkiini değiştirmiş ise, ikametgahı yurtdışında ise veya bir nüfuz söz konusu iken ikametgah mevkii bilinmiyor ise, başvurulur.

 

Madde 17: Kayıt ve koşullarda değişiklikler

AUTOonline, platform kullanıcılarını, gelecekteki herhangi değişiklikler yahut kayıt ve koşulların değiştirilmiş sürümleri hakkında bilgilendirmelidir. Bunlar, AUTOonline tarafından yazılı olarak hazırlanmış bu gibi bildirilerin alındı evrakının geçerli olduğu 3 hafta içerisinde, değiştirilmiş yahut yeniden yazılmış Kayıt ve Koşulların geçerliliğine kullanıcının açıkça karşı çıkmaması durumunda, AUTOonline ile kullanıcılar arasındaki kullanım anlaşması içerisinde bölüm işgal edebilir. Kullanıcının itirazını beyan etmeyi ihmal ettiği noktada, bu davranış, mevcut kullanım koşullarındaki değişiklikleri kabul etmiş olarak sayılır. Değişikliklerin yahut Kayıt ve Koşulların geliştirilmiş sürümünün beyanatında, AUTOonline bu tip ihmallerden hangi anlamlar çıkacağını açıkça ortaya koyacaktır.

 

Madde 18: Nihai hükümler, bölünebilir maddeler

Bu kayıt ve koşullar içerisinde bulunan şahsi hükümler, geçersiz, yaptırımsız yahut eksik olarak kabul edilebilir; bu, geriye kalan hükümlerin geçerliliği üzerinde hiçbir yaptırım taşımaz. Herhangi geçersiz ve yaptırımsız hükümler, birtakım geçersiz ve yaptırımsız hükümler tarafından takip edilen, çoğunlukla ekonomik hedef ile yakından benzerlik taşıyan, kanunen geçerli veya yaptırıma sahip bazı hükümler ile yer değiştirebilir.

 

İletişim

Destek

0212 327 66 30

Geri Arama Talebi

Geri Arama
Sizi aramamızı ister misiniz ? Formu doldurunuz ve bize gönderiniz